• Yükleniyor

ABD'li Yahudiler Korkmaya Başladı


ABD'li Yahudiler Korkmaya Başladı
Paylaş :


ABD Yahudileri antisemitizm nedeniyle davranışlarını değiştirdi

ABD'de ilginç bir rapor yayınlandı. Rapor, hem Amerikan Yahudilerini hem de en az 18 yaşında olan ve antisemitizm algıları ve deneyimleri hakkında sorulan genel Amerikan halkını araştırdı.

Amerikan Yahudi Komitesi (AJC) 2021 "Amerika'da Antisemitizm Durumu" raporunu Salı günü yayınladı.

AJC’nin şimdiye kadar gerçekleştirdiği en büyük ve en kapsamlı anket, Amerikan Yahudilerinin yaklaşık %39'unun antisemitizm korkusuyla davranışlarını değiştirdiğini gösteren korkunç bir tablo çiziyor.

Davranış değişikliği, başkalarının kendilerini Yahudi olarak tanımlamasına veya Yahudi meseleleri hakkındaki görüşlerini açığa çıkarmasına olanak sağlayacak çevrimiçi içerik yayınlamaktan kaçınan %25'i içeriyordu; %22'si, başkalarının kendilerini Yahudi olarak tanımlamasını sağlayacak şeyler giymekten veya sergilemekten kaçındı; ve %17'si Yahudi olarak güvenlikleri veya rahatları ile ilgili endişeler nedeniyle belirli yerlerden, olaylardan veya durumlardan kaçınmıştır.

Rapor, hem Amerikan Yahudilerini hem de en az 18 yaşında olan genel Amerikan halkını araştırdı. Her iki gruba da, Mayıs ayında İsrail ile Filistin İslami Direniş Hareketi/Hamas arasında yaşanan son çatışma da dahil olmak üzere, son 12 aydaki antisemitizm algıları ve deneyimleri soruldu.

Yaklaşık 1.433 Yahudi ve genel nüfustan 1.214 yetişkinle röportaj yapıldı. 

Son 12 ay içinde antisemitizmin hedefi olduklarını söyleyen Amerikalı Yahudilerin %24'ü içinde, yaklaşık %17'si bizzat antisemit açıklamaların hedefi olduklarını, %12'si çevrimiçi veya sosyal medyada antisemitizmin hedefi olduklarını söyledi ve %3'ü fiziksel saldırıların kurbanı olduklarını söyledi. Anket ayrıca, tüm kökenlerden Amerikalıların %41'inin son 12 ay içinde kişisel olarak bir Yahudi karşıtı olaya tanık olduğunu ve %31'inin birden fazla tanık olduğunu ortaya koydu.

Ankete göre, bu olayların çoğu bildirilmiyor. AJC yaptığı açıklamada, çevrimiçi veya sosyal medya aracılığıyla antisemitizmin hedefi olanların %95'inin olayları polise bildirmediğini, ancak neredeyse beşte birinin (%18) bu olayların kendilerini fiziksel olarak tehdit altında hissettirdiğini söylediğini söyledi.

Ayrıca, bizzat antisemitik bir söylemin hedefi olanların neredeyse tamamı (%96) olayları polise bildirmemiştir.

Anket ayrıca ABD Yahudileri ile genel halk arasındaki görüş farklılıklarını da buldu. Amerikan Yahudilerinin %82'si son beş yılda antisemitizmin arttığına inanırken, halkın sadece %44'ü bu görüşü paylaşıyor.

Ayrıca, 18 yaşın üzerindeki Amerikalıların yaklaşık üçte birinin “antisemitizm” terimine hala aşina olmadığını, diğer üçte ikisinin ise bunu duyduğunu ve ne anlama geldiğini bildiğini, geçen yıla göre bir artışı temsil ettiğini buldu.

Ankete göre, Yahudi yanıt verenler arasında, %53'ü Başkan Joe Biden'ın ABD'deki antisemitizme nasıl yanıt verdiğini onaylarken, %28'i onaylamıyor. Yahudi yanıt verenlerin yarısı ayrıca üniversite kampüslerinde antisemitizmin son beş yılda arttığına inandıklarını söyledi.

AJC CEO'su David Harris yaptığı açıklamada, "Bu kritik rapor, Amerikan Yahudilerinin Amerika'daki antisemitizmden derin endişe duyduğunu ve birçoğunun bunun sonucunda davranışlarını sınırladığını doğruluyor" dedi.

“Yalnızca geçen yıl dört Amerikalı Yahudiden birinin antisemitizmin hedefi olması ve onda dördünün Yahudiliklerini gizlemek veya bunun sonucunda faaliyetlerini kısıtlamak için adımlar atması tüm Amerikalıları alarma geçirmeli.”

Raporda ayrıca İsrail ve BDS hareketiyle ilgili sorular da ele alındı. Hem Yahudilerin hem de ABD kamuoyunun %80'i, “İsrail'in var olmaya hakkı yok” ifadesini antisemitik buluyor. Buna Cumhuriyetçilerin %92'si ve Demokratların %83'ü dahildir. Benzer şekilde, hem Yahudilerin hem de Yahudi olmayanların büyük çoğunluğu, “Amerikan Yahudileri İsrail'e sadık ve Amerika'ya vefasızdır” ifadesini antisemitik olarak görürken, Yahudilerin %85'i ve genel halkın %73'ü durumun böyle olduğuna inanmaktadır.

Yahudilerin %82'si ve ABD halkının %63'ü BDS hareketinin ya bir bütün olarak antisemitik olduğunu ya da antisemitik destekçileri olduğunu söylerken, %15'ten azı hareketin antisemitik olmadığını söylüyor. Ancak en ilginç olanı, ankete katılan Amerikalıların çoğunun BDS'ye hiç aşina olmamasıdır.

Amerikan üniversitelerindeki antisemitizme gelince, Amerikan Yahudilerinin %50'si üniversite kampüslerindeki antisemitizmin son beş yılda arttığına inanırken, %23'ü aynı kaldığını ve %3'ü azaldığını söyledi.

 

/The Jarusalem Post-İsrailpost

/Tercüme ve edit: Abdullah Yiğit


İlginizi Çekebilecek Yazılar

Stratejik Şam-Tahran İlişkileri
  • @israilpost
  • 01-12-2021
Stratejik Şam-Tahran İlişkileri
Lübnan Kararını Verdi
  • @israilpost
  • 01-12-2021
Lübnan Kararını Verdi