• Yükleniyor

ICA’nın Filistin’deki faaliyetleri


ICA’nın Filistin’deki faaliyetleri
Paylaş :


"İngiltere öncülüğünde Batı desteğinde Siyonist bir devletin kurulması için yoğun bir çalışma yürütüldü. Çünkü bu yolla Filistin ve Arap ülkeleri daha rahat kontrol edilecektir."

Yahudi Koloni cemiyeti ICA’nın Filistin’e göç faaliyetleri 1896’da başladı.1900 yılına gelindiğinde ise,Baron de Rotschild Filistin’de Yahudi göçleri için Filistin’de koloni oluşturdu ve sorumluğunu üstlendi. Bu yöndeki çalışmalarını da 1923’e kadar sürdürdü. 1923’de ise, Filistin’de Yahudi koloni cemiyeti ( The Palestine Jewish Colonization Association )PICA adıyla yeni bir oluşuma gidildi. 1933’de ise cemiyet, Filistin Yahudi ajansına katıldı. Söz konusu Yahudi ajansı, Filistin’de göçmen Yahudilerin yerleşimlerini kontrol ediyordu. Yahudi koloni cemiyeti ICA’nın Avrupa ve Latin Amerika’daki Yahudilerin eğitim ve kültür işlerine özel bir önem veriyordu.

Siyonist yerleşimlerin kurulmasında ICA’nın rolü:

Yahudi koloni cemiyeti Ica 1955’de İsrail’de ICA adıyla kendini yeniledi. Çünkü Yahudi koloni cemiyetinin asıl faaliyet alanı İsrail olmuştu. ICA, Yahudi ajansıyla işbirliği yaparak,işgal altındaki Filistin topraklarında el Celil bölgelerini genişletme, bölgede 30 bin göçmen Yahudi yerleşimi için ödenek ayırmaya, İsrail’de tarım arazileri için kredi vermeye başladı. Ayrıca,İsrail’de eğitim kurumlarına da destek vermektedir.

Yahudi ulusal konseyi (JNC):

Va'ad Leumi (Yahudi Ulusal Konseyi veya JNC),1920’den 1948’e kadar olan dönemde, Siyonistlerin Filistin’e göçleri için yoğun bir çalışma yürüttü. Yahudi ulusal konseyi, Yahudi ajansıyla yakın işbirliği yaparak,Yahudilerin yerleşimleri ve onların ekonomik ve askeri işlerine yardımcı oldu.

Yahudi Ajansı:

Balfoor bildirisinin yayınlanmasından sonra Filistin’deki İngiltere manda yönetiminin 4 maddesine göre 1922’de kuruldu.Söz konusu maddede, Yahudilerin ulusal vatanının kurulması için sosyal ekonomik ve diğer alanlarda işbirliği, Filistin’in idaresi konusunda istişare komisyonu olarak etkili oldu. Ayrıca, bir ülkenin yönetimine yardımcı olacak adımlar atıldı ve bunlar yapılırken, manda yönetimi ile koordine içerisinde aşağıdaki çalışmalar yürütüldü.

1948’de işgal altındaki Filistin’de Siyonist rejimin kurulmasından sonra Yahudi ajansı bazı sorumluluklarını yeni kurulan devlete devretti. 1952’de ise, İsrail parlamentosu Kneest Yahudi ajansının sorumluluklarını belirleyen yasayı onayladı. Yasada, Yahudi ajansı ile Siyonist devlet arasındaki ilişkiler düzenlendi. Ajans, Yahudi devletine bağlı bir kuruluşa dönüştürüldü.

Siyonist rejimin kurulması için ilk adım

Arapları Kandırma

İlk Siyonist kongre’nin düzenlenmesi, Siyonist hareketin başlama noktasını oluşturur. O dönemde, Romanya, Polonya ve muhtelif bölgelerdeki Yahudilerin büyük bir çoğunluğu Siyonist hareketlere karşıydı. Theodor Herzl ve Chaim Weizmann gibi Siyonist fikirlere sahip Yahudiler arasında yalnızdı. Birçok önde gelen yahudi, siyonist harekete katılmayı da kabul etmiyordu. Hatta bir çok Yahudi de, Herzl ve Weizmann gibi Yahudilerin,sömürgece batı tarafından yeni bir cinayet ve katliam için aralarına gönderildiğine yada Avrupa’da dini azınlıklara karşı yeni sorunlar çıkartılarak, ABD’ye göçlerin yolunun açılmasını sağlamak bu yolla da Avrupa’nın gettolarında yaşayan Yahudilerin başka bölgelere göçlerini sağlamak amacıyla görevlendirildiklerine inanıyorlardı. Bu çalışmalar çerçevesinde iki yola başvuruluyordu. Birincisi dünyanın muhtelif bölgelerine yeni nüfusların yerleşmesini sağlamak ikinci olarak da,sömürge ülkesi olan Mısır, Irak ve diğer bölgelerdeki askeri üslerin oluşmasını sağlamak Filistin’de Yahudi bir devletin kurulması meselesi ise Yahudi nüfusunun Avrupa’da azalmasına yol açmayı hedefliyordu. Ayıca, bu yolla İngiltere ve ABD gibi batılı güçler Arap topraklarındaki kontrol ve nüfuzu daha rahat sağlamış olacaktı.

İlk anlaşma 1903 yılında yapıldı;İngiltere hükümeti Afrika kıtasının doğusunda Uganda bölgesinde 6. Siyonist kongresinin yapılmasını önerdi. Theodor Herzl, ilk önceleri, Yahudi devletinin kurulması için burayı öngörmemişti.İngiltere hükümetinin, Uganda’da bir Yahudi devleti kurulması önerisiyle Arjantin’e yavaş yavaş göçler başladı. Bu öneri, konferanstan sonra kabul görmedi. Çünkü bölge Yahudiler için uygun ve cazip bir yer olarak görülmedi. Dünya Siyonist teşkilatı, Tevrat ayetleriyle birlikte, Filistin topraklarını istiyordu. Bu yüzden de Yahudilerin baskısıyla İngiltere dışişleri bakanı Arthur Balfour, Balfour adıyla anılan bildirisini yayınladı. Bildiride, Filistin topraklarında Yahudi devletinin kurulması öngörüldü. Zira bu yolla, İngiltere Arap bölgelerini de kontrol edebileceği hesaplanmıştı. Daha sonraları ABD başkanı Harry Truman, söz konusu bildirinin uygulama sorumluğunu üstlendi. Bu olay aynı zamanda, Arap ülkelerinin teslimiyeti ve uluslararası komploların peş peşe gelmesinin de başlangıcı olmuştur. 22 Siyonizm Kongresi 1946’da yine Basel’de düzenlendi.1917’da yayınlanan Balfour bildirisinde dile getirilen konular bu kongrede de onaylandı. Siyonist hareketin programları çerçevesinde Yahudi devletinin kurulması kabul edilmiş oldu.

Balfour bildirisinin alt yapısı:

*İngiltere,Yahudilerin Avrupa ve batılı ülkelerdeki etkisini önlemek istiyordu. Çünkü; Rusya ve Doğu Avrupa Yahudilerinin İngiltere’ye göçlerinden endişe ediyordu.

*1902 yılında, İngiltere krallığı, yabancıların göçleriyle ilgili özel bir komite kurdu. Herzl’de bu komiteye davet edilerek, gözlemlerinin anlatılması istendi. Theodor Herzl bu toplantıda, “göçleri önlemenin bir yolu yoktur. Ancak, göç yollarını doğu Avrupa’ya doğru değiştirmek gerektiğini” belirterek, “Doğu Avrupa’daki Yahudilerin bulundukları yerlerde kalmaları da mümkün değil. Öyleyse ne yapmak gerekir? Sizler, onların İngiltere’de kalmalarını istemiyorsanız nere gitmelerini önerirsiziniz? Onlara yeni yerler göstermek gerekir. Göçlerin sorunlar oluşturması istenmiyorsa, onlara bir vatan oluşacak yer vermek yasal olarak Yahudilerin vatanı olsun” önerisinde bulunmuştur.

*İngiltere, Doğu Avrupa’dan Yahudi göçlerini önlemek için nüfuzunu kullanabilirdi. Fakat Ortadoğu’daki yayılmacı siyasetlerini ve çıkarlarını korumak amacıyla bunu yapmadı. Bu yüzden de Balfour bildirisinden sonra Yahudi göç yollarını değiştirerek, Filistin topraklarına göçleri yönlendirdi. Yahudilerin Filistin’e göçlerini sağlamak için gerekli her türlü yardımı ve desteği de sağladı.

* 1905 yılında ise, İngiltere eski başbakanı

*Yahudiler, Amerika’ya Almanlara karşı İngiltere’nin yanında yer alması konusunda ikna ettiler ve birinci dünya savaşında askeri güçlerini İngiltere yanında yer almasını sağladılar.

  • İngiltere öncülüğünde Batı desteğinde Siyonist bir devletin kurulması için yoğun bir çalışma yürütüldü. Çünkü bu yolla Filistin ve Arap ülkeleri daha rahat kontrol edilecektir.
  • İngiltere, Siyonistleri uluslararası alanda ve dış siyasetinde bir baskı unsuru olarak kullanmak istemektedir
  • İngiltere, Arap ve Müslüman güçleri zayıflatmak ve onların elinde bulunan kaynakları yağmalamak, ilmi ve kültürel olarak onları geri bırakmak ve en önemlisi de onlar arasında sürekli kriz çıkarmak ve çıkan krizi canlı tutmak istemekte. Manchester Guardian adlı gazete 1916 yılında “Beynel nehreyn toprakları, Yahudiler için seçilmiştir.  Onların sürgün yeridir. Musa, Yahudi devletinin kurucusudur. Mısır’dan gelmiş ve birinci dünya savaşı Osmanlı imparatorluğunu bölgeden atmak ve mısır’da yeni bir cephe açmak için ihtiyaç olan şey Filistin’de Yahudi devletinin kurulmasıdır. Ancak o durumda iktadır ve nüfuz kendini gösterir” yazmaktadır.
  • Bir çok araştırmacı, İngiltere’nin Yahudilere karşı insani diye iddia ettiği yaklaşımlarını kabul etmiyor ve İngiltere’nin batılı sömürgeci yaklaşımlar içerisinde hedefler izlediğini belirtiyorlar
  • İngiltere, Birleşmiş Milletler Cemiyeti tarafından 1922 yılında Balfour bildirisini hayata geçirmek için bildirge yayınlatırmış ve Balfour bildirisine uluslararası bir meşruiyet ve değer kazandırmıştır.
  • Amerikan kongresi 1922 aldığı kararla Balfour bildirisini onaylamıştır.

 


İlginizi Çekebilecek Yazılar

 Koalisyonu bir arada tutan adam
  • @israilpost
  • 05-06-2022
Koalisyonu bir arada tutan adam
Esrarengiz Siyonist Haham
  • @israilpost
  • 12-03-2022
Esrarengiz Siyonist Haham