• Yükleniyor

'İyi Arap': Filistinlileri kontrol etmek için bir İsrail icadı


'İyi Arap': Filistinlileri kontrol etmek için bir İsrail icadı
Paylaş :


İşgalci Siyonist rejim İsrail'in imajını yakma girişimleri, İsrail'in emirlerini asimile etmenin ve itaat etmenin gerekli olduğu fikrini destekleyen 'iyi Arap' kavramını yaratmayı içeriyordu.

Kuruluşundan bu yana, işgalci rejim İsrail’in kuruluşu ülkedeki Filistinlileri marjinalleştirmek ve ezmek ve Siyonist varlığa direnmeye çalışan herkese zulmetmek için ısrarla çalıştı. Filistinliler, ülke genelinde inşa edilen kontrol noktaları ve İsrail'in baskısını haklı çıkarmak için kullanılan çeşitli bahanelerle hareketleri üzerinde benzeri görülmemiş bir gözetim ve kontrolle karşı karşıya kaldılar.

Siyonist rejim İsrail'i en başından beri “Yahudi halkı için ulusal bir ev” olarak ilan eden Siyonist hareket, 750.000 Filistinlinin zorla yerinden edildiği Nakba'dan sonra ülke sınırları içinde kalan on binlerce Filistinliyi görmezden geldi. Amaç, diğer grupların varlığından endişe duymadan tek uluslu bir varlık yaratmaktı.

Bu ırkçı (apartheid), baskıcı gerçekliğe İsrail'in ülkenin uluslararası imajını yakma girişimleri eşlik etti. Bu, kısmen Knesset gibi İsrail kurumlarına emilen ve İsrail'in tercih ettiği terimlerle kuruluş hakkında konuşan "iyi Arap" kavramını yaratarak ve geliştirerek yapıldı.

“İyi Araplar” İsrail emirleri benimseyip, itaat gerektiği kitlelere yayılabilir; İsrail'in kuruluşu, ülkenin gasp ve zorla bölge halkı, ama daha ziyade bir demokrasi kabul - sadece demokrasi göçe zorlayan askeri bir sistem değildi.

Ancak bu "iyi Araplar", kuruluş koşullarına göre durumlarını iyileştirmek yerine statükoyu korumayı tercih eden Filistinli İsrail vatandaşları arasındaki ulusal bilinç nedeniyle azınlık olarak kaldı. Bu bilinç, tarihteki tüm Filistinlilerin kalplerine oyulmuş, topraklarıyla olan bağlantılarını güçlendiren bazı olaylarla güçlendirildi: 1976’daki Kara Gün’den diğer gelişmelerin yanı sıra birinci ve ikinci İntifadalara.

Adaletsizlik ve Zulüm

1948 Nakba'dan bu yana, ulusal hareketler ve siyasi partiler İsrail'in baskısına, yerinden edilmesine, toprak müsaderesine, zulmüne, işkencesine ve hapsedilmesine karşı mücadeleyi organize etmek için çalıştılar. Siyasi olarak bilinçli birçok genç, İsrail makamları ve ajanları tarafından uygulanan adaletsizlik ve tiranlığa karşı gösteri yaptı.

Ve yine de, İsrail kuruluşu Filistin vatandaşlarını tanımlamaya ve yeniden tanımlamaya çalışmaktan asla vazgeçmedi. 2018'de, işgalci rejim İsrail'i Yahudiler için bir devlet olarak tanımlayan ulus devlet yasasını yürürlüğe koydu. Bu tanımın dışına çıkanların hepsi, devletin duygularını hesaba katmaya çalışacağı konulardan biraz daha fazlası olarak tasvir edildi; tam haklara sahip birinci sınıf vatandaşlar değil, gerçekten ikinci sınıf vatandaşlar.

Bu arada İsrail, diğer uygulamaların yanı sıra zulüm ve baskı, toprak müsaderesi Filistinlilerin istihdamdan dışlanması ve ev yıkımı politikalarını sürdürdü. Buna paralel olarak, Filistin toplumundaki bazı akımlar İsrail kuruluşunun cömertliğine güveniyor ve birkaç yetersiz kırıntı kazanma umuduyla belirlediği koşulları kabul ediyor.

Bu tür akımlar, kuruluş tarafından halk arasında iç uyuşmazlığı yanıltmak ve ekmek için yaratılan “iyi Arap” kavramının doğrudan veya dolaylı bir uzantısıdır.

1948 toprakları içinde, Filistin ulusal hareketi politik olarak bölünmüş ve derin ideolojik çatlaklardan muzdariptir. Bazıları Knesset seçimlerine katılırken, diğerleri onları boykot etti, ediyor.

Nispeten önemsiz anlaşmazlıklar, bazılarının daha iyi bir yaşam elde etme umuduyla safları kırması ve “iyi Arap” anlatısını benimsemesi için bir bahane olarak kullanılabilir. Bununla birlikte, bu tür umutlar hızla dağılır, bu nedenle İsrail kuruluşu her zaman yeni “iyi Araplar” yaratmak için hızlı hareket etmelidir.

Filistin Haklarının Bastırılması

Gerçekten de, kuruluş, Filistin'in hak ve tam eşitlik taleplerini bastırmanın bir aracı olarak "iyi Arap"ı sürdürmeye kararlıdır. Kuruluşun ajanları çoktur ve bu nedenle ulusal hareketler bu projelerle birlikle Yüzleşmeli, Filistinlileri ve toprak haklarını diğer hususların üzerine koymalıdır.

1948 topraklarındaki Filistin toplumu, ister dini ister sosyal olsun, İsrail kuruluşunun uyumsuzluk ekmesini kolaylaştıran farklı mezhepler ve akımlarla karmaşıktır. Birçok durumda başarılı olur, etkili sosyal ve politik figürler genellikle çatlakları sona erdirmek için müdahale eder - ancak kendi çıkarları için çalışanlar sorun yaratmaya devam eder.

İsrail kuruluşuyla ve Filistin kimliğini çarpıtma girişimleriyle yüzleşmenin tek yolu birliktir. Filistinliler sistemi köşeye sıkıştırmalı ve kısıtlama veya önkoşul olmaksızın tam haklarına sahip yerli halk olarak onlarla başa çıkmaya zorlamalıdır.

/Middle East Eye-İsrailpost

/Tercüme ve edit: Abdullah Yiğit


İlginizi Çekebilecek Yazılar

Batı Şeria’da Direniş Ruhu
  • @israilpost
  • 10-08-2022
Batı Şeria’da Direniş Ruhu
 İslami Cihad-Hamas gerilimi
  • @israilpost
  • 08-08-2022
İslami Cihad-Hamas gerilimi