• Yükleniyor

Pandemi Sonrası İsrail


Pandemi Sonrası İsrail
Paylaş :


Bölgede çatışma ve terörün kaynağı olan Siyonist rejim İsrail'i pandemi sonrası büyük zorluklar bekliyor.

Pandemi sonrarası Siyonist rejim İsrail'in zorluklarına yakından bakalım.

Pandemi sonrasında işgalci rejimi bekleyen sorunlar, makroekonomi, emek, refah, eğitim ve sağlıkta zorluklar…

Koronavirüs sonrası İsrail için önümüzde ne var? 

Taub Sosyal Politika Merkezi tarafından hazırlanan yeni bir rapor, Siyonist rejim İsrail'in önümüzdeki yıllarda makroekonomi, işgücü piyasası, refah, eğitim, sağlık ve nüfus alanlarında karşılaştığı zorlukları ve fırsatları ortaya koyuyor.

Raporda, işgalci rejim İsrail'in kişi başına düşen GSYİH'nın 2020'de %4.3 oranında azaldığı ve 2016 seviyesine geri döndüğü belirtildi. Bununla birlikte, hızlı aşılama süreci devam ederse, 2021'de %6,3 ve 2022'de %5,8'lik hızlı GSYİH büyümesi, kişi başına düşen GSYİH'YI koronavirüs öncesi beklenene yaklaştırabilir.

Pandemi nedeniyle, hükümet harcamaları 2020'de %22.5 arttı ve kümülatif yıllık harcamalar GSYİH'nın yaklaşık %35'ine ulaşırken, gelir yaklaşık %23'e düştü – neredeyse %12'lik bir açık yaratan bir boşluk.

Siyonist rejim İsrail'in ulusal borcu 2020'de GSYİH'nın %72'sine yükseldi ve daha da büyümesi bekleniyor ve borçların GSYİH'ya oranını on yıldan fazla bir süre geri ayarlıyor. 

Rapora göre, açığı on yılın ortalarına geri getirmek için vergileri artırmaktan başka seçenek bırakmayacak. Ancak Taub araştırmacıları, İsrail'in nüfus grupları arasındaki eşitsizliğin artmasını önlemek için devletin dolaylı vergileri artırmaktan kaçınmasını tavsiye etti.

İşsizlik 2020 yılı sonunda %16 olarak gerçekleşti. Raporda, işsizliğin önemli ölçüde düşmesi beklense de, son on yıldaki seviyelerine göre hala yüksek kalacağı ve 2022 için iyimser senaryonun işsizliğin %5.4 olduğu belirtildi.

Bu arada, uzaktan çalışmanın artması kira fiyatlarını ve ofis alanına olan talebi etkileyebilir. Raporda, insanların ülkenin merkezi bölgesinden Kuzey ve Güney’e ve büyük şehirlerden daha düşük fiyatlara ve daha yüksek yaşam standartlarına sahip bölgelere taşındığı yaşam kalıplarında bir kayma olabileceği öne sürüldü. 

Raporda, bu geçişin önemli bir ölçekte gerçekleşmesi durumunda, ülkenin merkezindeki ve çevresindeki daire fiyatlarını etkileyebileceği öne sürüldü.

Covid-19'un aile gelirlerine verdiği zararla ilgili olarak, raporun yazarları refah sisteminin birçok vatandaş için bir güvenlik ağı sağlamada başarılı olduğunu ve 2020'de yoksulluk seviyesini yaklaşık yarı yarıya azalttığını söyledi. Bununla birlikte, kriz sona erdiğinde, sistemin kriz öncesi duruma geri dönmesi ve hatta bütçe kesintileri için beklenen talepler göz önüne alındığında gerileme tehlikesi vardır. Bu, onları ekonomik ve sosyal sıkıntıya mahkum eden büyük bir yeni yoksul grubu yaratabilir.

Zoom ile yapılan ve aylarca süren uzaktan öğretimden sonra, okullar uzaktan öğrenmenin hangi unsurlarının en iyi şekilde çalıştığını ve değişikliklerin çevreden ve savunmasız nüfustan gelen öğrenciler için yararlı olup olmadığını incelemek zorunda kalacaklar. Okullar ayrıca, bilgisayarları bazı öğrencilere dağıtmak ve sınıf başına öğrenci sayısını azaltmak gibi diğer koronavirüs çözümlerinin korunup korunamayacağını belirlemek zorunda kalacaklar. Bagrut (olgunluk) sınavlarını iptal etmeyi veya küçültmeyi ve beş günlük bir okul haftasına geçmeyi düşünmek için de yer var.

Sağlık hizmetleri ile ilgili olarak, pandemi sırasında önem kazanan bir görüş, İsrail'in toplum temelli sağlık hizmetlerine daha fazla yatırım yapması ve mutlaka hastane içi bakım yapmamasıydı. 

Raporda, İsrail'in test ve aşılar ile emanet edilen sağlık fonlarının önderlik ettiği toplum bakımının büyük bir başarı olduğu kanıtlandı. Sağlık fonları, hastalar ve sağlık personeli arasındaki telefon istişareleri yoluyla giderek daha fazla uzaktan sağlık hizmeti sağlamıştır. Raporda, teletıp kullanımının krizden sonra devam etmesi durumunda, bekleme süreleri ve hizmet kalitesi üzerinde önemli bir etkisi olacağı belirtildi.

Pandeminin sona ermesinden sonra, bazıları İsrail'de bir bebek patlaması bekliyor, ister iş ve seyahat eksikliği, evde kalmak ya da gençlerin “hayatı kutlamak" arzusu nedeniyle.

Diğerleri, krizin ekonomik güvensizlik, kültürel değişiklikler, ebeveyn olmayanların artan meşruiyeti ve çocuk sahibi olmanın ekolojik maliyeti nedeniyle doğum oranlarında bir düşüşe yol açacağını düşünüyor. 

Raporda, kriz sırasında meydana gelen evliliklerdeki düşüşün dini Yahudi ve Arap gruplar arasındaki uzun vadeli doğurganlık eğilimlerini etkileyebileceği öne sürülüyor.

Taub Merkez Başkanı Prof. Avi Weiss, "bugün Covid-19 krizinin sonuçlarının geçtikten sonra ne olacağını bilmek zor" dedi.

Weiss’e göre: “Veriler, bütçe açığı, işgücü piyasasına geri döndükten sonra bile devam edecek yüksek işsizlik oranı ve krizin öğrenciler üzerindeki uzun vadeli etkileri, özellikle savunmasız nüfuslar, erken çocukluk ve sağlık sistemi-özellikle ruh sağlığı-. göze çarpanlardan çok daha fazla zorluk var."

 

/The Jaruselam Post’tan, İsrailpost için

tercüme ve edit Abdullah Yiğit


İlginizi Çekebilecek Yazılar

İsrail Bir İntifada Daha İstiyor
  • @israilpost
  • 05-10-2022
İsrail Bir İntifada Daha İstiyor
Siyonistlerin Nasrallah Analizi
  • @israilpost
  • 03-10-2022
Siyonistlerin Nasrallah Analizi