• Yükleniyor

Filistin Davasının Haklılığı


Filistin Davasının Haklılığı
Paylaş :


Siyonist İsrail rejiminin 1948'de işgal ettiği topraklarda Filistinli mültecilere ait kapsamlı bir özel mülkiyet veritabanı halka açıldı


Siyonist İsrail rejiminin 1948'de işgal ettiği topraklarda Filistinli mültecilere ait kapsamlı bir özel mülkiyet veritabanı halka açıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın dış politikası, çok taraflılığa ve kurallara dayalı bir dünya düzeninin temel ilkelerine şiddetle karşı çıkıyor, konu İsrail-Filistin söz konusu olduğunda, işler daha da kötü.

Trump, İsrail yanlısı bir siyasetten vazgeçmek yerine, aşırılık ve ilhak yanlısı Siyonist siyaseti tamamen onayladı ve İsrail'in Filistinlilerin ulusal haklarını reddetmesini sürdüren bir plan sundu. Sadece yasa dışı sömürge ve işgalci yerleşim yerlerini teşvik etmekle kalmadı, aynı zamanda Filistinli mültecilerin haklarını da reddetti. ABD, İsrail’in beyan ettiği konumların da ötesine geçerek Kudüs, yerleşim yerleri ve mülteciler de dahil olmak üzere birçok nihai statü sorununa çözüm yolu bulmadı.

Filistinli mültecilere yardım eden Birleşmiş Milletler kuruluşu olan UNRWA'yı dağıtmaya çalışmak, Trump ekibinin stratejisinin önemli bir parçasıydı. Yine de fark etmedikleri şey, Filistin haklarının BM sistemi içinde ne kadar sağlam bir şekilde yerleştiği va özellikle de mülteci hakları konusundaki haklılık.

Bu, BM'nin daha sonra Kudüs'te Siyonist İsrailli teröristler tarafından suikasta kurban giden İsveçli Folke Bernadotte adlı ilk arabulucusunu atadığı anda başladı. Belki de en önemli mirası, 11 Aralık 1948'de onaylanan ve ABD, Fransa ve Türkiye'den oluşan ve tarafları nihai bir anlaşmaya varmaları için desteklemeyi amaçlayan bir Uzlaştırma Komisyonu kuran 194 Kararıydı.

Komisyon asıl amacına ulaşamasa da, 1948'de İsrail tarafından işgal edilen topraklarda Filistinli mültecilere, kiliselere, vakıflara ve Filistinli olmayan sahiplere ait özel mülkiyete ilişkin kapsamlı bir veri tabanı oluşturmayı başardı.

Veritabanı yıllarca gizli olarak sınıflandırıldı ve çalışmanın kopyaları İsrail, Ürdün, Mısır, Suriye, Arap Ligi ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne dağıtıldı.

Komisyonun çalışmaları, BM genel sekreteri “İsrail'deki Arap mülklerinin, varlıklarının ve mülkiyet haklarının korunması ve mevcut kayıtların korunması ve modernize edilmesi için tüm uygun adımları atmaya” çağırmasının ardından güncellenmiş ve dijitalleştirilmiştir. Elde edilen kopya, başında olduğum Birleşmiş Milletler Filistin Misyonu'na de verildi.

Uluslararası Sorumluluk

Veritabanını Yaser Arafat Vakfı aracılığıyla halka açık hale getirmeye karar vermemiz, ABD'nin halkımızın haklarına yönelik açık ve ciddi saldırısı sonrasında oldu. Trump’a ait Ortadoğu planının arkasındaki ekip çok kibirli ve uluslararası hukuku, BM kararlarını ve hatta Washington'un kendi diplomatik tarihini reddedecek kadar cahil olduğunu bilmediğimizden, özel mülkiyetin değerini ve bireysel sahiplerin haklarını anlama şansı olabileceğini düşündük. .

Bugün, her Filistinlinin mülklerini kontrol edebilmesi ve bazı durumlarda ilgili belgeleri alabilmesi için kayıtları açmaya karar verdik.

Bu veri tabanına kim erişirse, yalnızca Filistin halkına uygulanan büyük adaletsizliklerin değil, aynı zamanda İsrail'in Filistin mülteci mülklerinden ne kadar kâr elde ettiğini de anlayacaktır. Veritabanı 210.000 mal sahibi ve 540.000 parsel araziyi içermektedir ve esas olarak İngiliz arazi ve vergi kayıtları kullanılarak oluşturulmuştur. Bu, her bir parselin konumunu gösteren yaklaşık 6.000 harita içerir. Diğer bir deyişle, kayıtlı olmadığı için Nakab hariç şimdi İsrail'de 5.5 milyon dönümlük (1.359 milyon dönüm) özel Filistin mülkiyetinden bahsedebiliriz. Filistinli mülteci hakları, uluslararası hukukta ve ilgili BM kararlarında iyi bir şekilde yer almaktadır. Filistin'i bölmeye karar veren aynı uluslararası topluluk, eylemlerinin sonuçlarını görmezden gelmeye devam edemez. Tüm meseleleri uluslararası hukuka uygun olarak ele alan adil ve kalıcı bir siyasi çözümün yokluğunda, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı da dahil devredilemez haklarının uygulanması sorumluluğu olmaya devam edecektir.

Başarısız Yaklaşım

Trump, Kudüs'ü işgalci ve Siyonist İsrail'in başkenti olarak tanıyarak Kudüs'ü "müzakere masasından" çıkardığını söyledi. Damadı Jared Kushner, UNRWA'yı boğmak için kampanyasında benzer mantığı kullanarak mülteci meselesini "masadan kaldırmayı" amaçladı.

Ancak yaklaşımları başarısız oldu. Bu, Filistinlilerin haklarını reddetmek için çalışmaya devam edenler için bir ders olmalıdır. Filistin haklarının reddedilmesi, BM'nin üzerine kurulduğu temel ilkeleri reddetmek anlamına gelir ve çok taraflı uluslararası sistemin en büyük başarısızlıklarından birini temsil eder. Filistin davasının büyüklüğü ve haklılığı, Trump'ın başarısız olmasının asıl sebebidir.

İsrail 1949'da BM üyesi olduğunda, BM Şartına ve kararlarına saygı duyacağını taahhüt etti. Yetmiş iki yıl sonra, hala başaramadı.

Biden yönetimi, İsrail’in cezasızlığını sağlamlaştırmaya ve Filistin haklarını inkar etmeye yönelik formülleri tekrar etmeye çalışırsa, barış amacına yardımcı olmayacaktır. Bunun yerine, uluslararası hukukun ve milyonlarca Filistinli mültecinin haklarının atlanamayacağını fark ederek, daha önceki başarısızlıkları gidermek için uluslararası toplumun diğer üyeleriyle ortaklık kurmaya çalışmalıdır.

Halka açtığımız mülteci mülkleri veri tabanı, Filistin halkına yapılanların büyüklüğünü hatırlatmalıdır.

Bu makalede Middle East Eye'den alınmıştır.

Nasser Qudwa:

Dr Nasser Qudwa, Yaser Arafat Vakfı'nın başkanı ve El Fetih Merkez Komitesi üyesidir. Filistin'in Birleşmiş Milletler eski daimi temsilcisi ve dışişleri bakanıdır. İsrail tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında inşa edilen duvara karşı açılan davada Uluslararası Adalet Divanı'ndaki Filistin ekibine liderlik etti (2004).


İlginizi Çekebilecek Yazılar

İşgal ve Yahudileştirme!
  • @israilpost
  • 26-06-2022
İşgal ve Yahudileştirme!
Aapartheid Rejimi Raporu
  • @israilpost
  • 25-06-2022
Aapartheid Rejimi Raporu