• Yükleniyor

SİYONİST REJİMİN EĞİTİM SİSTEMİ


SİYONİST REJİMİN EĞİTİM SİSTEMİ
Paylaş :


İsrail’de eğitim programları

Eğitim yasası

İsrail’de eğitim, 4 yasa çerçevesinde organize olmaktadır.

1. Zorunlu eğitim. 6 ile 16 yaş grubu her İsrailli ücretsiz eğitim almak zorundadır. 18 yaşına kadar eğitim zorunlu değilse de ücretsizdir.

2.Kamu eğitim yasası;  bu da hükümeti bütün eğitim merkezlerini mali kaynaklarını denetlemekle zorunlu kılıyor

3.Yüksek eğitim yasası; bu da yüksek eğitim konusundaki devletin kurumlarını denetleme hakkını tanıyor

4. Okulların denetim yasası

İsrail’de eğitim aşamaları

 • Kreş; İsarilli çocukların % 67’si  üç aylıktan başlayarak 2 yaşına kadar kreşe gidiyor
 • Hazırlık eğitimi; 3. İla 5 yaşa arası % 95 ila % 99’u hazırlık sınıfına gidiyor
 • Orta öğretim; 6 ile 12 yaş arasında ve öğrencilerin % 68’i devlete ait orta öğretime gitmekte % 21.6’sı ise dini okullara gitmeyi tercih ediyor. Diğer geri kalanlar ise Ortodokslara ait dini okullara bağlıdır.
 • Ortaokul; ortaokul dönemi, 7, 8 ve 9 sınıflardır.
 • Lise dönemi;  10, 11, 12 dönemlerini kapsar
 • Yüksek eğitim

Devlet orta öğretim döneminde 14 dersi zorunlu okunmaktadır. Yahudilik dini, İbranice, Tarih, Coğrafya, Vatan ve toplum, Matematik, Tabiat, Biyoloji, Sosyal bilgiler, Yabancı dil, El Sanatları, Teknoloji, Spor ve Aile dersleri.

1. Devlete ait orta öğretimde 10 ders’in ilk bölümünde; vatan ve toplum, çevre, el sanatları ve aile

2. Lise döneminde 4 gruba ayrılır

a. Akademik lise (ilmi ve edebi)

b. Profosyonel lise

c. Tarım lisesi

d. Dini lise

İsrail’de mecburi ve ücretsiz eğitim

6-16 yaş arası

 

Zorunlu değil ama ücretsiz

16-18 yaş arası

 

Öğrenciler arasında fuhuş ve ahlaki çöküntü

Yapılan bir araştırmada, İsrail’de 12 ila 18 yaş arasında 164 bin öğrencilin uyuştuğu bağımlısı olduğunu belirtilmekte.( h.1420 Beyan dergisi) aynı dergide, İsrailli orta ve lise öğrencilerinin % 31’nin bira düzeyinde % 29’unun da muhtelif alkol kullandığını,  % 18’inin de sigara kullandığına dikkat çekiyor.

Arap öğrenciler arasında ayrımcılık

Öğrenciler arasında ırkçılık ve Arap ayrımcılığı çok yaygın bir durumdur. Siyonist rejimin bu uygulaması ise batı dünyasında “demokratik” bir uygulama olarak tanıtılmaktadır.  Okullardaki Siyonist öğrencilerin sahip oldukları imkânlar ve eğitim teçhizatları açısında Arap öğrencilere göre çok daha geniş imkânlara sahibtirler. Arap öğrencilerinin eğitim gördükleri sınıflar ve eğitim binaları oldukça yetersiz ve gerekli öğretmenlerden de yoksundurlar. Arap öğrencilerin okullarındaki nüfus çok fazladır.

Öğrenciler arasında Sigara kullanımı

İsrailli öğrencilerin % 18’i

 

12-18 yaş grubu öğrencilerde uyuşturucu kullanımı

164 bin

 

İsrail’de orta okul ve lisede

 

Alkol tüketimi

Bira tüketimi

‘% 29

% 31

     

 

Eğitim programlarında Arapların konumu

Okullarda Siyonist düşüncesin yaygınlaşması

Siyonist rejimin eğitim yasasında, eğitimin asıl amacının Yahudi kültürünün öğretilmesi ve yaygınlaştırılması olduğu belirtilir. İlmi kazanımlar, vatanseverlik (!) Yahudi halkı ve devletine karşı vefakârlık ve fedakârlık eğitimin hedefini oluşturur.  Okullar, Siyonist liderlerin arka bahçesidir. Siyonist düşüncelerin yaygınlaşması konusunda gençlerin eğitim merkezleri niteliği taşıyor. Okulların sadece bir ilim yeri değil aynı zamanda Siyonist gençlerin yeni kuşakların yetiştiği Yahudilerin diğer dinler ve halklardan üstün olduğunun aşılandığı yerlerdir. Filistin’de, Araplar ve Filistinlilerin eğitimlerinde geri bırakma, Siyonist rejimin en büyük çabalarından biri sayılır.

Eğitim programlarında Araplara karşı ayrımcı ve ırkçılık

Safa Abdullah adlı eğitim uzmanı,  Siyonist rejim okullarında 16 kitap üzerinde araştırma yapmış ve Siyonist rejimin eğitim programlarında gençleri savaşa ve şiddete yönlendiren, Araplara karşı ırkçı bir düşüncenin oluşması ve güçlendirmesini sağlayan programların yoğun olduğunu görmüştür. Yahudiler içerisinde gerçekçiler de bunu doğruluyor.  Örnek olarak; Ders kitapları üzerinde yapılan araştırmalarda, Siyonist rejimin eğitim programlarının Araplara karşı bir ön yargının oluşması İsrail ders kitaplarında Arapları küçük düşüren, geri kalmış, cinayetkar, kan emici, pis ve necis, hain, korkak gibi tanımlarla ifadelendirdikleri görülmektedir.

Araplar için zihni önyargıların oluşmasına örnek

Siyonistler, Arapları en kötü ve en çirkin şekliyle Arapları tanımlar ve tasvir ederler. Küçük yaştan başlayarak Araplardan nefret edilerek büyütülür ve eğitilirler.

Burada, ders kitaplarında Araplara ait bir hikâyeye yer verilir: “ Şimon, yahudi bir doktordur, Arap dostu Ahmed için bir düğün merasimi düzenlenmiş ve ona oldukça değerli bir düğün hediyesi alır. Yahudi Doktor Şimon’un, Arap dostu Ahmed’e düğün hediyesi olarak sabun vermişti. Şimon, dostunu memnun etmek ve sevindirmek amacıyla ailesiyle birlikte getirmişti. Arap Ahmed bu değerli hediye paketini açmış, hediyeyi “tatlı” sanmış,  orada bulunanlar hediye paketinin içindeki çıkartarak Arap eşine vermişti. Fakat bu durum karşısında Yahudi Doktor Şimon, “bunun bir tatlı olmadığı” hatırlatması yaparak, “bu bir sabundur. İnsanların bedenindeki kirleri ve pislikleri temizlemek amacıyla banyoda kullanılır” diye açıklar.

Yahudiler, Arapları bu şekilde çok pis olarak tanıtır. Kitaplarında dile getirilecek en çirkin ve en kötü ifadeleri de kullanmaktan çekinmezler.

Arapların eğitimi konusunda İsraillilerin bakışı

The Van Leer Jerusalem Institute adlı İsrailli Enstitü, İsrailli gençleri Araplarla alay etmek amacıyla 15-18 yaş grubu 600 kız ve erkek öğrenci arasında bir araştırma yapmış ve İsrail kimliği taşıyan Arapların nasıl olduğu sorulmuş.

 • % 40’ı Araplardan intikam için gizli bir hareketin taraftarı olduğunu bildirmiş
 • % 30’u Arap ve Müslümanlardan nefret ve kin duyan bir terör hareketi taraftarı olduğunu bildirmiş
 • % 60’ı Bütün Arapları Filistin topraklarından atılması gerektiğini bildirmiş
 • % 56’sı Araplarla eşitliğe karşı olduklarını % 37’si Arapların ordu hizmetlerinde kullanılmasını istemiş

Siyonist gençlerin Araplara karşı bakışı

Araplarla eşitliğe karşı olanlar

% 56

 

Arapları Filistin’den dışarı atma

% 60

 

Arapları düşman tanıtan harekete destek verenler

%30

 

Araplardan intikam alma ve onları öldürme

%40

 

Dini Eğitim

İsrail’de eğitim sistemi

İsrail’de eğitim konusu her zaman dindarlar ve seküler çevrelerde tartışma konusu olmuştur. Birbirine karşı bu iki hareket 1951 yılında Knesset’de eğitim konusundaki karar krize de yol açmış ve Knesset bu krizi aşmak amacıyla yeni bir yasa kabul ederek eğitim sisteminin iki ayrı sistem olmasını onaylamıştı.

1. Devlet okulları

2. Dini devlet okulları

Gerçi bu iki ayrı eğitim yönteminden ayrı olarak üçüncü bir yol olan, özel dini okullarda faaliyet gösteriyor.

Dini okullarda eğitim

Bu ortalama aslında çok yüksek. Batılı ülkeler, müslümanlara ait dini okulların sayısını azaltmak yada tamamen kapatmak için çalışıyor

Öğrencilerin % 31’i

 

Dini eğitimde artış

İsrail’de dini eğitim okullarının sayısı oldukça fazla. Devlete ait dini okullara kayıt olan sayısı da oldukça fazla. Dini eğitim veren orta öğretim okullara kayıt yaptıran öğrenci sayısı ortalama % 21.6, Ortodoks Yahudilere bağlı dini okullara kayıt yaptıran öğrencilerin sayısı % 9 düzeyinde ve genel olarak dini eğitim gören öğrencilerin ortalamasının % 31 olduğu belirtilmektedir. Aslında böyle bir tabloyu hiç bir İslam ülkesinde görmek mümkün değil.

Dini eğitimin özellikleri

Dini eğitim veren özel ve devlet okulları arasında oldukça derin farklılıklar var. Özellikle söylemler konusundaki farklılıklar dikkat çekicidir.  Dini okullardaki öğrenciler dini ibadetlerini (namaz) yerine getirmektedirler, başlarına kippa takmaktadırlar. Yahudi bayramlarında merasimler düzenlemektedirler. Genel olarak Yahudi dininin geleneklerini yerine getirmektedirler.

Devlet ve özel dini okullarda ortak noktalarda, ırkçı düşüncenin yaygınlaşması, Yahudi olmayanları kabul etmeme, savaş için her zaman hazırlıklı olmanın yanı sıra Ürdün nehrinin batı yakasında Yahudi yerleşimcilerin dini eğitim konusuna özel önem vermektedirler. Bu eğitim kurumlarında, bütün Filistin topraklarının Siyon toprakları olarak tanıtılmakta. Bu toprakların başkalarının hiç bir hakkının olmadığı öğretilirken, fanatik birer Yahudi, Müslümanlara, Araplara ve hatta Hıristiyanlara karşı kin ve nefretle bakan birer Siyonist olarak mezun olmaktadırlar.

Siyonist rejim dini okullarında şiddet ve terörizm ruhu verilmekte, cinayet işlemeye yatkın bir anlayışı yaygınlaştırmaktadır. Amerika, İslam ülkelerinde dini okulları, Kur’an kurslarını kapatma konusunda çalışma yürütürken, İsrail’de bunun tam tersi bir uygulama yapılmaktadır. Nitekim ABD’nin baskıları sonucu Mısır’da el Ezher üniversitesine bağlı dini okulların % 80’i kapatılmıştır.

Terörist ihtimali bahanesiyle kapatılan okulların sayası

El Ezher’e bağlı  dini okullar ve bölümlerin  % 80’i

 

Dini okullardaki fuhuş ve ahlaki çöküntü

İsrail’de her ne kadar dini okulların güçlendirilmesi konusunda bir çaba olsa da, bu okullarda ahlaki çöküntü, fuhuş ve sosyal bozuklukların merkezi olduğu görülmektedir. Dini okullarda fuhuş ve ahlaki çöküntü dini okullarda yöneticilik yapan Haham Zeif Kaboloviç’in kendi okulundaki öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğundan dolayı yargılanmıştır. Bu durum dini okullardaki hahamlar arasında yaygın olduğu da bilinse de bunun önüne geçilmesi için de bir adım atılmıyor.

Ayrıca, dini okullarda eğitim gören 15 yaşındaki bir kız öğrencinin okul yöneticisi Haham İleyn Moer hakkında cinsel taciz suçlamasında bulunduğu, okulun yemekhanesinde kendine tecavüz ettiğini bildirmiştir.

Yahudi okullarında şiddet

Yahudi okullarındaki şiddet dünya sıralamasında ilk sıralarda yer alıyor. Elbette doğal olarak, Yahudi olmayanlara karşı kin ve nefret düşüncesi ile ırkçı yaklaşımın bir sonucudur. İsrail’de yapılan bir araştırmada;

 • Erkek öğrencilerin % 25’inde silah taşıdığı
 • Kız öğrencilerin % 6 sının silah taşıdığı
 • 11 ve 16 yaş grubu öğrencilerin % 50’sinin muhtelif düzeylerde şiddet olaylara karıştığı

İsrail’de yüksek eğitim

Yüksek eğitime dikkat

Siyonist rejim yüksek eğitime ülke genel bütçesinin % 2.1’i ayırmaktadır. Yüksek eğitime ayrılan bu bütçenin üçte ikisi de dış yatırımlar ve eğitim harçlarından temin edilmektedir.

Yüksek eğitim konseyi

Siyonist rejimde, “Yüksek eğitim konseyi”, yüksek eğitimi denetleyen bir kamu kuruluşudur. Ve; Eğitim bakanı yüksek eğitim konseyine başkanlık eder. Yüksek eğitim konseyi üyeleri, cumhurbaşkanı tarafından 5 yıllık süre için seçilirler. Yüksek eğitim merkezleri (üniversiteler) açılışı ruhsatı, diplomaların geçerliliği ve üniversite çalışanlarının maaşlarının ödenmesi gibi sorumlulukları vardır.

Yüksek eğitim’de üniversiteler

Siyonist rejim yüksek eğitim konseyinin kabul etmesi halinde üniversiteler 4 bölüme ayrılır

1. Üniversiteler

2. Uzmanlık alanı olan üniversiteler

3. ulusal üniversiteler

4. Özel üniversiteler

Yüksek eğitim kuruluşları(üniversiteler)in sayısı 60’dır ve gerek özel üniversite ve gerek özel enstitülerin açılması konusunda gerekli izinler verilmekte, diplomaları da resmen kabul edilmektedir.

İsrail’de İbrani Üniversitelerinden dikkat çekenleri

İsrail’de dikkat çeken önemli 8 üniversite vardır.

1. Bar-ilan üniversitesi

2. Özgürlük ünivesitesi

3. Ben-Gurion üniversitesi

4. Kudüs İbrani Üniversitesi

5. Teknoloji üniversitesi

6. Waizmen yüksek ilim kurumu

7. Hayfa Üniversitesi

8. Tel Aviv Üniversitesi

Bu üniversitelerden ayrı olarak birinci üniversiteler, ikinci üniversiteler ve üçüncü üniversiteler şeklinde uzman ve kendi alanında teknik konularda uzman eğitimler vererek öğrenci mezun etmektedir.

İsrail’de ülke genel bütçesinde yüksek eğitime ayrılan miktar

% 2.1

 

Kudüs’te İbrani üniversitesi, Siyonist rejim siyasi ve askeri şahsiyetlerin büyük bir çoğunluğu bu üniversite mezunudur. (cumhurbaşkanları Katzir, Navon, Katsav, başbakanlar Ehud Barak, Şaron, Olmert ve ayrıca,  40’dan fazla bakan ve milletvekili)

Yüksek eğitimde harçlar

Siyonist rejimdeki üniversiteler (yüksek eğitim kurumları) bütçelerinin bir kısmını öğrencilerden aldıkları harçlarla karşılarlar. Bu rakam 2.500 dolara kadar çıkar. Bu rakam aslında özel üniversitelere göre hiç mukayese edilmeyecek kadar azdır. Zira devlet üniversiteleri, yüksek eğitim bakanlığı bütçesinden olabildiğince istifade ederken, özel üniversiteler ise yıllık 20.000 dolardan başlayan eğitim haçları olmaktadırlar. Bu da eğitim harçları açısından oldukça yüksek bir rakam oluşturur.

İsrail’de özel üniversite eğitim harçları 20 bin dolar rakamı az bir rakam olarak görülebilir

Devlet üniversitesi eğitim harçları 2.500 dolar

 

Araplara karşı ırkçı ve ayrımcılık

Araplara karşı ırçı ve ayrımcı uygulamalar üniversite ve yüksek eğitim kurumlarında da çok net ve yaygındır. Ayrımcı uygulamalara örnek olarak

1.Üniversitelere kabul edilmeyen Arap öğrencilerin sayısı çok fazladır.

2. Bütün İsrail üniversitelerinde özellikle Yahudilerin çoğunlukta olduğu yada karışık olan şehirlerdeki üniversitelerde yaşanan ayrımcılık çok fazladır. Arap nüfusunun fazla olduğu şehirlerde Arap üniversitesi açılmasına karşı çıkıyorlar yada izin konusunda zorluk çıkarılıyor. Arap öğrencilere yönelik Yahudilerin şiddet uygulaması da yaygındır. Yahudi fanatikler zaman zaman Arap öğrencilerin üzerine otomobil sürmek başta olmak üzere muhtelif tacizlerde bulunurlar. Örtülü Arap kız öğrencilere saldırıp, onların resimlerine çirkin sloganlar yazarlar. Ürdün nehrinin batı yakası başta olmak üzere sınırlı sayıdaki Filistinlilerin mezun oldukları yerlerde Araplar ve Filistinlilere ait üniversitelere imkanlar da verilmiyor. Bu yüzden Arapların birçoğu ya başka ülkelere göç etmek zorunda kalabiliyorlar.


İlginizi Çekebilecek Yazılar